Sürücü Tanıma
Sistemi

- Aracı kullanan sürücünün tanınması
- Kural ihlali yapan ve trafik cezası alan sürücünün tanınması
- Sürücü bazında performansın izlenmesi ve raporlanması

Sürücü
Koçu

- Sürücülerin araç kullanım alışkanlıklarının sürücü ekranında grafiksel olarak görüntülenmesi
- İhlallerin kayıt altına alınması
- Motorun boşa çalışma süresinin kayıt altına alınması
- Çalışma ve dinlenme saatlerinin tespiti
- Aşırı sert fren veya hızlanma durumlarının tespiti
- Aracın uygun vites ile kullanımının sağlanması

Mesajlaşma ve
Navigasyon

- Merkez ve sürücüler arasında limitsiz mesajlaşma
- Geçmişe dönük haberleşmeleri kayıt altına alma
- Yükleme/boşaltma adresi gibi bilgilerin sürücülere hatasız ve verimli aktarımı
- Yükleme/boşaltma adreslerine kolay navigasyon sağlanması
- İş emirleri oluşturma
- Planlama yazılımları ile entegrasyon
- Tüm kullanıcılar arasında yazılı haberleşme

Dinamik İş
Emirleri

- Firmanın operasyon süreçlerine göre dinamik iş emirlerinin oluşturulması
- Oluşturulan iş emirleri ile planlama yazılımlarının entegrasyonu
- Sürücü eğitimleri
- Dağıtım sürecinde her aşamanın takip edilebilir olması
ve müşteriye bilgi akışı sağlanması

Motor
Blokaj

- Aracın kullanılmasının istenilmediği durumlarda,
çalışmasını engellemek için bloke edilmesinin sağlanması

- Sürücü tanıma sistemi ile entegre şekilde ilgili aracı sadece
yetkili sürücünün çalıştırabilmesinin sağlanması

Sesli
Uyarı

- Aşağıdaki durumlarda sürücünün sesli olarak
uyarılmasının sağlanması:
                - Aşırı hız
- Yasak bölge girişi
- Emniyet kemeri kullanılmaması
- Sürücü kartı okutulmadan araç kullanılması

API
Entegrasyon

- Yazılım entegrasyon projeleri için Web-API, kapsamlı dokümantasyon
ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.

- Esnek yapı sayesinde değişik ERP sistemleri ve farklı veri tabanlarının desteklenmesi.

Gelişmiş KPI
Sefer Raporları

- Çözüm kapsamında sağlanan karşılaştırmalı durum takip raporları:
                - Sürücü bazlı performans raporları
- Sefer bazlı yakıt sarfiyatı raporu
- Sefer bazlı yakıt alım raporu
- Sefer boyunca aracın tırmanış ve iniş grafiği
- Motorun boşa çalışmasından kaynaklı yakıt sarfiyatı
- Sürücü çalışma ve dinlenme süreleri

Özel
Çözümler

- Proje bazlı IoT Çözümler
- Öğrenci Servis Takip Çözümü
- Belediye Çöp Toplama ve Analiz Çözümü
- Forklift Yönetim ve Sürücü Tanıma Çözümü
- Kişi ve Nesne Takip Çözümü
- Oto Taşıma Çözümü
- Araç çekicisinin yönetimi ve gün içerisinde otoparka
çekilen araçların sayılması ve raporlanması
- Mobil Uygulama ve Çözümler

Sürücü Davranış ve
Performans Ölçümü

- Sürücülerin araç kullanım alışkanlıklarına, çalışma sürelerine ve ihlallerine
göre puanlanarak Sürücü Skor Kartlarının oluşturulması

Akaryakıt Sistemleri
ile Entegrasyon

- Türkiye’deki bazı akaryakıt firmalarına ait Filo Yakıt Otomasyon Sistemleri
ile entegre şekilde, araç yakıt alımlarının ve yakıtın alındığı istasyon bilgisi ile
konum verisinin karşılaştırılması, yapılan kilometre ve ortalama sarfiyatın raporlanması

Rölanti
Süresi

- Motorun boşa çalışma sürelerinin raporlanması

Yük Takip
Çözümü

- Aracı kullanan sürücünün tanınması