Bilgi Güvenliği Bilgilendirmesi

Satko Teknoloji Sistemleri sanayi ve Ticaret A.Ş., Araç Takip Sistemi sektöründe faaliyet göstermektedir. Satko üst yönetimi, Satko’nun rekabetçi yönünü, karlılığını, yasal uygunluğunu ve ticari imajını korumak amacıyla, Satko çapında gizliliği, bütünlüğü ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumak için taahhütte bulunmuştur. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri Kurumsal hedefler ile aynı doğrultuda olacaktır ve BGYS bilgi ile ilgili riskleri kabul edilebilir düzeylere indiren ve bilgi paylaşımı olanağı veren bir mekanizma olacaktır.

Satko’nun mevcut stratejik iş planı ve risk yönetimi çerçevesi, BGYS’ nin kurulup sürekliliğinin sağlanması için ilgili riskleri tanımlamak, belirlemek, değerlendirmek ve kontrol etmek işlevini yerine getirmektedir. Risk değerlendirme, Uygulanabilirlik Bildirimi ve risk müdahale planı, bilgi ile ilgili risklerin nasıl kontrol edildiğini açıklamaktadır. Bilgi Güvenliği Yöneticisi ve BT Danışmanı, risk müdahale planının yönetiminden ve sürekliliğinden sorumludur. Ek risk değerlendirmeleri, gerekli olduğu takdirde, belirli riskler için uygun kontroller belirlemek amacıyla yürütülebilir. Özellikle, iş sürekliliği ve beklenmedik durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi, bu politika için esastır. Bu alanların her biri için kontrol hedefleri Satko İSO 27001:2013 BGYS Uygulanabilirlik Bildirgesi’nde yer alır ve belirli, dokümante edilmiş politikalar ve prosedürler ile desteklenir.

KVKK Aydınlatma Metni
KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

“www.satko.com.tr” alan adlı web sitesi, Satko Teknoloji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. (“Satko”) tarafından yönetilmektedir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin (Bilgilendirme) amacı, Satko Teknoloji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. (Satko) tarafından yönetilmekte olan “www.satko.com.tr” adresinde yer alan internet sitesinin, (İnternet Sitesi) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Satko’nun mevcut stratejik iş planı ve risk yönetimi çerçevesi, BGYS’ nin kurulup sürekliliğinin sağlanması için ilgili riskleri tanımlamak, belirlemek, değerlendirmek ve kontrol etmek işlevini yerine getirmektedir. Risk değerlendirme, Uygulanabilirlik Bildirimi ve risk müdahale planı, bilgi ile ilgili risklerin nasıl kontrol edildiğini açıklamaktadır. Bilgi Güvenliği Yöneticisi ve BT Danışmanı, risk müdahale planının yönetiminden ve sürekliliğinden sorumludur. Ek risk değerlendirmeleri, gerekli olduğu takdirde, belirli riskler için uygun kontroller belirlemek amacıyla yürütülebilir. Özellikle, iş sürekliliği ve beklenmedik durum planları, veri yedekleme prosedürleri, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi, bu politika için esastır. Bu alanların her biri için kontrol hedefleri Satko İSO 27001:2013 BGYS Uygulanabilirlik Bildirgesi’nde yer alır ve belirli, dokümante edilmiş politikalar ve prosedürler ile desteklenir.

KVKK Aydınlatma Metni
KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

“www.satko.com.tr” alan adlı web sitesi, Satko Teknoloji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. (“Satko”) tarafından yönetilmektedir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin (Bilgilendirme) amacı, Satko Teknoloji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. (Satko) tarafından yönetilmekte olan “www.satko.com.tr” adresinde yer alan internet sitesinin, (İnternet Sitesi) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.